üniversite kursu ankara

Bir kelimenin bir sözcüğün SÖZLÜK anlamı nedir?
Sözlük sözcüğü "bir dilin bütün veya belli bir çağda kullanılmış kelime ve deyimlerini alfabe sırasına göre alarak tanımlarını yapan, açıklayan veya başka dillerdeki karşılıklarını veren eser, lügat" anlamında kullanılır. Sözlük anlamı ise günlük hayatta kullandığımız kelimelerin dil bilimi uzmanları tarafından hazırlanmış sözlükte yer alan anlamlarını ifade eder.

Biz sitemizde kelimelerin sözlük anlamlarını da sizlere sunuyoruz. Umarız eğitim ya da iş hayatınızı kolaylaştırmak açısından katkımız olur.

Sözlük sözcüğü ile ilgili kavramlar:

ansiklopedik sözlük : Alfabetik sıraya göre kelimelerin karşılıklarını geniş bir biçimde veren, özel adları da içine alan sözlük türü.

cep sözlüğü : Cepte taşınabilecek ve günlük ihtiyaca hemen cevap verebilecek küçük sözlük.

el sözlüğü : Elde ve cepte taşınabilen küçük sözlük.

gönderme : (sözlükçülükte) Bir madde başını işlerken, ilgisi dolayısıyla başka bir madde başına yollama.

kamus : Büyük sözlük.

leksikbirim : Sözlük birimi.

leksikograf : Sözlük yazarı, sözlükçü.

leksikografi: Sözlük yazarlığı; sözlük bilgisi.

leksikolog : Sözlük bilimci.

leksikoloji : Sözlük bilimi.

lügat : Sözlük.

lügatçe : 1. Küçük sözlük 2. Herhangi bir eserin sonunda yer alan ek sözlük.

lügatçi : Sözlük yazarı veya hazırlayanı.

lügatçilik : Sözlük yazarlığı veya hazırlayıcılığı.

madde : Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri.

madde başı : Sözlük yapma düzeninde başlı başına bir anlam ifade eden ve siyah olarak yazılan, tanımı verilen sözlük birimi.

vokabüler : 1. (bir dilin) Söz varlığı, söz dağarcığı, kelime hazinesi. 2. Küçük sözlük.

sözlük bilgisi : Sözlük bilimine ilişkin bilgiler.

sözlük bilimci : Sözlük bilimi uzmanı, leksikograf.

sözlük bilimi : Sözlük yazma ve hazırlama işi, leksikografi.

sözlük birimi : Sözlükte madde başı olarak yer alacak anlamlı söz varlığı.

sözlükçe : Herhangi bir bilim dalının söz varlığınıiçeren sözlük.

sözlükçü : Sözlük yazarı.

sözlükçülük : Sözlük yazma veya hazırlama işi, sözlük yazarlığı.


Önemli Not : Lütfen okuduğunuz metinlerde anlamını tam olarak bilmediğiniz kelimelerin tam açıklamasını öğrenmek için sözlük kullanınız.SÖZLÜK sözcüğünün sözlük anlamı

sözlük


Bir dilin bütün veya belli bir çağda kullanılmış kelime ve deyimlerini alfabe sırasına göre alarak tanımlarını yapan, açıklayan, başka dillerdeki karşılıklarını veren eser, lügat. isim


Örnek Cümle

Canım sıkılınca Anlamı Nedir sözlükte ne var ne yok bakıyorum.

Son Sorgulananlar

Sorgu

Anlamı

Bir dilin bütün veya belli bir çağda kullanılmış kelime ve deyimlerini alfabe sırasına göre alarak tanımlarını yapan, açıklayan, başka dillerdeki karşılıklarını veren eser, lügat. isim

İstenççilik. isim felsefe ruh bilimi

Yapılan bir hizmete ödenen ücretten ayrı olarak fazladan verilen para, kahve parası.
Bir hizmet görene hakkından ayrı olarak verilen para.

isim

Yüksek ses, nara, haykırma, avaze. isim

Akraba ve yakın arkadaşlarını kayıran kimse. isim

1. Satranç oyununda şahı koruyan taşlardan birinin yerinden oynatılamaması durumu. isim

2. İçinden zor çıkılır durum. isim mecaz

3. Tuluatta karşısındakine bir nükte veya tekerleme söyleme kolaylığını veren söz. isim

1. Gürültülü, karışık durum, kargaşalık, patırtı gürültü. isim

2. Alaturka müzikte hızlı bir usul. isim

Tanrı bilgisinin insan için doğal olduğunu ileri süren kuram. isim

Soyutçu. sıfat felsefe

07 il plaka kodlu Antalya'mız eski Türkçe kaynaklarda Adalya olarak geçer. --özel isim--

At ahırı. isim

Bölümlere ayrılmış iki yanlı tahta üzerinde on beşerden otuz pul ve iki zarla iki kişinin karşılıklı oynadığı oyun. isim

Bu oyunun üzerinde oynandığı, iki iç yüzü bölme desenli, dikdörtgen biçimindeki tahta kutu. isim

Gişelerde, ulaşımda, telefon ve türlü oyunlarda, garsonların kasa ile hesaplaşmasında para yerine kullanılan küçük, metal veya plastik nesne. isim

Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2019

Sitemizin SEO çalışması Seo Uzmanı Zeze tarafından yapılmıştır.
anlaminedir.com bir nerededir.com sitesidir.