üniversite kursu ankara

Bir kelimenin bir sözcüğün SÖZLÜK anlamı nedir?
Sözlük sözcüğü "bir dilin bütün veya belli bir çağda kullanılmış kelime ve deyimlerini alfabe sırasına göre alarak tanımlarını yapan, açıklayan veya başka dillerdeki karşılıklarını veren eser, lügat" anlamında kullanılır. Sözlük anlamı ise günlük hayatta kullandığımız kelimelerin dil bilimi uzmanları tarafından hazırlanmış sözlükte yer alan anlamlarını ifade eder.

Biz sitemizde kelimelerin sözlük anlamlarını da sizlere sunuyoruz. Umarız eğitim ya da iş hayatınızı kolaylaştırmak açısından katkımız olur.

Sözlük sözcüğü ile ilgili kavramlar:

ansiklopedik sözlük : Alfabetik sıraya göre kelimelerin karşılıklarını geniş bir biçimde veren, özel adları da içine alan sözlük türü.

cep sözlüğü : Cepte taşınabilecek ve günlük ihtiyaca hemen cevap verebilecek küçük sözlük.

el sözlüğü : Elde ve cepte taşınabilen küçük sözlük.

gönderme : (sözlükçülükte) Bir madde başını işlerken, ilgisi dolayısıyla başka bir madde başına yollama.

kamus : Büyük sözlük.

leksikbirim : Sözlük birimi.

leksikograf : Sözlük yazarı, sözlükçü.

leksikografi: Sözlük yazarlığı; sözlük bilgisi.

leksikolog : Sözlük bilimci.

leksikoloji : Sözlük bilimi.

lügat : Sözlük.

lügatçe : 1. Küçük sözlük 2. Herhangi bir eserin sonunda yer alan ek sözlük.

lügatçi : Sözlük yazarı veya hazırlayanı.

lügatçilik : Sözlük yazarlığı veya hazırlayıcılığı.

madde : Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri.

madde başı : Sözlük yapma düzeninde başlı başına bir anlam ifade eden ve siyah olarak yazılan, tanımı verilen sözlük birimi.

vokabüler : 1. (bir dilin) Söz varlığı, söz dağarcığı, kelime hazinesi. 2. Küçük sözlük.

sözlük bilgisi : Sözlük bilimine ilişkin bilgiler.

sözlük bilimci : Sözlük bilimi uzmanı, leksikograf.

sözlük bilimi : Sözlük yazma ve hazırlama işi, leksikografi.

sözlük birimi : Sözlükte madde başı olarak yer alacak anlamlı söz varlığı.

sözlükçe : Herhangi bir bilim dalının söz varlığınıiçeren sözlük.

sözlükçü : Sözlük yazarı.

sözlükçülük : Sözlük yazma veya hazırlama işi, sözlük yazarlığı.


Önemli Not : Lütfen okuduğunuz metinlerde anlamını tam olarak bilmediğiniz kelimelerin tam açıklamasını öğrenmek için sözlük kullanınız.SÖZLÜK sözcüğünün sözlük anlamı

sözlük


Bir dilin bütün veya belli bir çağda kullanılmış kelime ve deyimlerini alfabe sırasına göre alarak tanımlarını yapan, açıklayan, başka dillerdeki karşılıklarını veren eser, lügat. isim


Örnek Cümle

Canım sıkılınca Anlamı Nedir sözlükte ne var ne yok bakıyorum.

Son Sorgulananlar

Sorgu

Anlamı

Bir dilin bütün veya belli bir çağda kullanılmış kelime ve deyimlerini alfabe sırasına göre alarak tanımlarını yapan, açıklayan, başka dillerdeki karşılıklarını veren eser, lügat. isim

1. Amacı cinsel dürtülere yönelik olan, ahlaki değerlere aykırı düşen yayın, resim vb., pornografi. isim

2.Amacı cinsel dürtülere yönelik olan, ahlaki değerlere ters düşen. sıfat

At ahırı. isim

Bölümlere ayrılmış iki yanlı tahta üzerinde on beşerden otuz pul ve iki zarla iki kişinin karşılıklı oynadığı oyun. isim

Bu oyunun üzerinde oynandığı, iki iç yüzü bölme desenli, dikdörtgen biçimindeki tahta kutu. isim

Başkasına yaranmak için açıktan, uygunsuz olarak verilen şey, armağan. isim eskimiş

Tek olarak kullanımı azdır. Peşkeş Çekmek deyimi ile kullanımı yoğundur.

Özdeyiş, slogan.

1. Çan. isim

2. Tekerleğin dingil üzerindeki fren mekanizması. isim

Sömürge. isim

Göçmen topluluğu veya bu topluluğun yerleştiği yer. isim

Bir ülkede bulunan küçük yabancı topluluğu. isim

Birlik durumda yaşayan aynı türden organizmaların oluşturduğu topluluk. isim hayvan bilimi

1. Dansçı ve şarkıcı Japon kadını. isim

2. Özel olarak konuk ağırlamak için yetiştirilmiş Japon kadını. isim

İlgisi yok, ne ilgisi var anlamlarında kullanılan bir söz. argo

Andezit birleşiminde bir tür püskürük taş. isim jeoloji

Çok tanrıcılık. isim sosyoloji

Hile, düzen, tuzak. isim argo

Gösteriş, fiyaka. isim argo

Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2020

Sitemizin SEO çalışması Seo Uzmanı Zeze tarafından yapılmıştır.
anlaminedir.com bir nerededir.com sitesidir.